Vendim Nr. 31 datë27.05.2009 Miratim i marrëveshjes së bashkëpunimit me GTZ …

V E N D I M         Nr. 31, datë27.05.2009         Miratim i marrëveshjes së bashkëpunimit me GTZ ...

Vendim Nr. 32 Datë 05.10.2009 “Mbi disa ndryshime në Buxhetin e vitit 2009”

V E N D I M  Nr. 32 Datë 05.10.2009 “Mbi disa ndryshime  në  Buxhetin e vitit 2009”   V E N D O...

Vendim Nr. 33 Datë 05.10. 2009 “Mbi miratim përdorim Fondi për Festivalin Folklorik të...

V E N D I M   Nr. 33  Datë  05.10. 2009   “Mbi miratim përdorim Fondi  për Festivalin Folklorik të Gjirokastrës 2009”   ...

Vendim Nr. 34, datë 05.10. 2009 Për ndryshimet e Rregjistrit të Parashkimeve Publike për...

V E N D I M Nr.34 , datë 05.10. 2009 Për ndryshimet e  Rregjistrit të Parashkimeve Publike për vitin 2009   V E...

Vendim Nr. 35 datë 05.10.2009 Mbi ndryshimin e VKQ Nr.2 datë 24.02.2009

V E N D I M        Nr 35  datë  05.10.2009   Mbi  ndryshimin  e  VKQ Nr.2 datë 24.02.2009 për  paga të ...

Vendim Nr. 37 Datë 05.10. 2009 Mbi miratim Fondi për raste të emergjencës nga...

V E N D I M Nr.  37  Datë  05.10. 2009   “Mbi miratim Fondi  për raste të emergjencës nga  rreshjet e  dëborës”  ...

Vendim Nr. 36 Datë 05.10.2009 Mbi disa ndryshime në nivelin e Pagave te Nd.R.M.RR.Rurale...

VENDIM       Nr.  36   Datë   05.10.2009.       Mbi  disa ndryshime në nivelin e Pagave të Nd.R.M.RR.Rurale  Shkodër.      ...

Vendim Nr. 38 datë 5.10. 2009 Zëvendësimi i një antari të Këshillit të Qarkut...

      VENDIM       Nr. 38 date5.10. 2009       Zëvendësimi i një antari të Këshillit të Qarkut Shkodër  ...

Vendim Nr. 39 datë 5.10.2009 Për zhvendosjen e administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër

VENDIM Nr. 39 datë 5.10.2009   Për zhvendosjen e  administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër ne godinën e Bashkisë Shkodër   V E N...

Vendim Nr. 40 date 5.10. 2009 Për dhënie titulli “Nderi i Qarkut”

V E N D I M Nr 40 date5.10. 2009 Për  dhënie titulli “Nderi i Qarkut”           VENDOSI:   1.T’i akordojë Titullin...