VENDIM Nr. 25. Datë 08.10.2019

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR V E N D I M Nr. 25. Datë  08/10/2019 “Për zgjedhjen e kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër” Këshilli i Qarkut Shkodër, në...

VENDIM Nr. 24. Datë 08.10.2019

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR V E N D I M   Nr. 24. Datë  08/10/2019 “Për zgjedhjen e zëvëndëskryetarit të Këshillit të Qarkut Shkodër” Këshilli i Qarkut Shkodër, në...

VENDIM Nr. 23. Datë 08.10.2019 “Për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit të Qarkut...

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR   V E N D I M   Nr. 23. Datë  08/10/2019   “Për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit të Qarkut Shkodër” Këshilli i Qarkut Shkodër, në...