Vendim Nr. 1 Date 24.02.2009 “Mbi përdorimin e Fondit Rezervë me rastin e emergjeces.

"Mbi përdorimin e Fondit  Rezervë  me rastin e emergjeces nga rreshjet e dëborës dhe bllokimin e akseve rrugore Shkodër,Pukë e Malësi e Madhe".  ...

Vendim Nr. 2 datë24.02.2009 Mbi disa ndryshime në strukturën organike të administratës.

Vendim Nr. 2 datë24.02.2009 Mbi disa ndryshime në strukturën organike të administratës.

Vendim Nr. 3 datë 24.02.2009 Për disa ndryshime ne nivelin e pagave të Nd/jes...

Vendim Nr. 3 datë 24.02.2009  Për disa ndryshime ne nivelin e pagave të Nd/jes R.M.Rr. Rurale. V E N D O S I ...

Vendim Nr. 4 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e orareve per transport udhetaresh ne linjen...

VENDOSI Të miratojë oraret si më poshtë: Nisja nga Kopliku : 07.30; 08.30; 09.30; 10.30; 11.30; 12.30. Kthimi nga Shkodra : 08.30;...

Vendim Nr. 5 datë 24.02.2009 Të miratojë këto linja & oraret e tyre përkatëse

Vendim Nr. 5  datë 24.02.2009 Të miratojë këto linja & oraret e tyre përkatëse VENDOSI       1.   Të miratojë këto linja &...

Vendim Nr. 6 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e distancave & kategorizim e rrugeve

VENDIM Nr. 6  datë 24.02.2009 MBI MIRATIMIN E DISTANCAVE & KATEGORIZIMIN E RRUGËVE NË LINJAT RRETHQYTETASE TË TRANSPORTIT TË ARSIMTARËVE & NXËNËSVE.                                ...

Vendim Nr. 7 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e orareve te nisjes ne linjen e...

V E N D I M Nr. 7 datë 24.02.2009                                                         MBI MIRATIMIN E ORAREVE TË NISJES NË LINJËN E TRANSPORTIT RRETHQYTETAS VAU DEJËS-SHKODËR...

Vendim Nr. 8 datë 24.02.2009 “Mbi marrëveshjet e programet e bashkëpunimit me jashtë “

V E N D I M           Nr.8 , datë 24.02.2009       "Mbi marrëveshjet e programet e bashkëpunimit...

Vendim Nr. 9 date 24.02.2009 Propozim për shpallje Dëshmor i Atdheut.

VENDIM Nr 9 date 24.02.2009 Propozim për shpallje Dëshmor i Atdheut dhe njohjen e Statusit të Dëshmorit te Atdheut për të ndjerin Mati Ndoc...

Vendim Nr. 10 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e propozimit të Komunës Shosh.

V E N D I M Nr. 10 , datë 24.02.2009 "Mbi miratimin e propozimit të Komunës Shosh për dhënien e titullit "Nderi i...