Buxheti, plani i shpenzimeve per vitin 2021 dhe vitet e kaluara

Raporti vjetor per zbatimin e buxhetit te vitit 2020

Anekset-e-Monit te vitit 2020