Buxheti 2023

Buxheti 2022

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin 2021 dhe vitet e kaluara

Raporti vjetor për zbatimin e buxhetit te vitit 2020

Anekset e Monit te vitit 2020

Vendim nr 18 date 28.12.2023 Mbi miratimin e paketës fiskale te vitit 2024 për KQ Shkoder

Vendimi nr 21 date 28.12.2023_Mbi miratimin e buxhetit te KQ Shkoder për vitin 2024 dhe PBA viti 2024-2026

Vendim nr 24 Mbi miratimin e kalendarit te PBA dhe buxhetit vjetor për KQSH