Koordinatori
E-mail: andrejakova@yahoo.it
Nr. i gjelbër –
Tel +355 68 40 44 681
Adresa: Rruga 28 Nëntori Nr1, Shkodër, 4001, Shqipëri
Orari: Hëne-Enjte, 08:00 – 16:30, E premte 08:00-14:00
Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)
Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)