Tokësore
o Hani i Hotit – Shkodër 35 km
o Muriqan – Shkodër 16 km
o Vermosh – Shkodër 99 km
o Kukës – Shkodër 160 km

Ajrore
o Rinas – Shkodër 86 km
o Podgoricë Aeroport – Shkodër 54 km

Detare
o Durrës Port – Shkodër 114 km
o Shëngjin – Shkodër 46 km
o Porti i Bar, Tivar – Shkodër 50 km