VENDIM NR 62 – DATE 11.12.2007

V E N D I M   Nr 62 datë 11.12.2007   Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër     VENDOSI: Të miratojë Rregulloren...

V E N D I M Nr 61 datë 11.12.2007

V E N D I M       Nr 61 datë 11.12.2007       Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit...

Vendim Nr. 60 date 11.12.2007 Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të...

V E N D I M   Nr 60 datë 11.12.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendim Nr. 59 date 11.12.2007 Për miratimin e rregullores së Këshillit Teknik të Dep....

V E N D I M   Nr 59 datë 11.12.2007   Për miratimin e Rregullores së Këshillit e Teknik të Departamentit të Urbanistikës ...

Vendim Nr. 58 date 11.12.2007 Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit te...

V E N D I M   Nr 58 datë 11.12.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendim Nr. 57 date 11.12.2007 Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit te...

V E N D I M   Nr 57 datë 11.12.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendim Nr. 56 date 11.12.2007 Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit te...

V E N D I M   Nr 56 datë 11.12.2007   Për miratimin e propozimit pëer caktimin e kufirit të zonës informale Kuc,...

Vendim Nr. 55 date 11.12.2007 Për krijimin e Komisionit te shqyrtimit te Kërkesave për...

V E N D I M   Nr 55 datë 11.12.2007   Për krijimin e Komisionit të shqyrtimit të kërkesave për pensione të posacme...

Vendim Nr. 54 date 11.12.2007 Mbi vendosjen e rojeve për ruajtjen e Ndërtesës se...

V E N D I M   Nr 54 datë 11.12.2007   Mbi vendosjen e rojeve për ruajtjen e Ndërtesës së Këshillit të Qarkut...

Vendim Nr. 53 date 11.12.2007 Për blerjen e 1(një) autoveture për nevoja te Këshillit...

V E N D I M   Nr 53 datë 11.12.2007   Për blerjen e 1(një) autoveturë për nevoja të Këshillit të Qarkut Shkodër...