Vendim Nr. 18 datë 27.05.2009 Shtrim me çakull, në segmentin rrugor 2 Sh-Dukagjin

“ Mbi miratimin e fondit për sistemim , shtrim me çakull, në segmentin rrugor 2 Sh-Dukagjin” Këshilli i Qarkut Shkodër , në...

Vendim Nr. 41 datë 5.10.2009 mbi miratimin e linjes & orareve ne transportin rrethqytetas...

VENDIM Nr. 41 datë 5.10.2009   MBI MIRATIMIN E LINJES & ORAREVE NË TRANSPORTIN RRETHQYTETAS SHKREL--KOPLIK & KTHIM                                                                                                                   VENDOSI...

Vendim Nr. 37 Datë 05.10. 2009 Mbi miratim Fondi për raste të emergjencës nga...

V E N D I M Nr.  37  Datë  05.10. 2009   “Mbi miratim Fondi  për raste të emergjencës nga  rreshjet e  dëborës”  ...

Vendim Nr. 27 datë27.05.2009 Mbi miratimin e orareve të nisjes shtesë për transport udhëtar

V E N D I M       Nr. 27 datë27.05.2009       Mbi miratimin e orareve të nisjes shtesë për transport...

Vendim Nr. 34, datë 05.10. 2009 Për ndryshimet e Rregjistrit të Parashkimeve Publike për...

V E N D I M Nr.34 , datë 05.10. 2009 Për ndryshimet e  Rregjistrit të Parashkimeve Publike për vitin 2009   V E...

Vendim Nr. 28 datë 27.05.2009 Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin rrethqytetas….

V E N D I M       Nr. 28 datë 27.05.2009       Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin...

Vendim Nr. 4 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e orareve per transport udhetaresh ne linjen...

VENDOSI Të miratojë oraret si më poshtë: Nisja nga Kopliku : 07.30; 08.30; 09.30; 10.30; 11.30; 12.30. Kthimi nga Shkodra : 08.30;...

Vendim Nr. 6 datë 24.02.2009 Mbi miratimin e distancave & kategorizim e rrugeve

VENDIM Nr. 6  datë 24.02.2009 MBI MIRATIMIN E DISTANCAVE & KATEGORIZIMIN E RRUGËVE NË LINJAT RRETHQYTETASE TË TRANSPORTIT TË ARSIMTARËVE & NXËNËSVE.                                ...

Vendim Nr. 3 datë 24.02.2009 Për disa ndryshime ne nivelin e pagave të Nd/jes...

Vendim Nr. 3 datë 24.02.2009  Për disa ndryshime ne nivelin e pagave të Nd/jes R.M.Rr. Rurale. V E N D O S I ...

Vendim Nr. 14 Datë 24.02. 2009 “Mbi Rishpërndarjen e Buxhetit për fondet e trashëguara.

V E N D I M       Nr. 14 Datë 24.02. 2009   "Mbi Rishpërndarjen e Buxhetit për fondet e trashëguara nga...