MISIONI DHE QËLLIMI I KËSHILLIT TE QARKUT SHKODËR

Skenarët e Zhvillimit Nën rajonal në Qarkun Shkodër

Vendim nr 19 date 28.12.2023 _Mbi disa ndryshime mbi prioritet e KQ Shkodër 2024