MISIONI DHE QELLIMI I KESHILLIT TE QARKUT SHKODER

Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër