Flora në Qarkun Shkodër përbehet nga:

o Pisha e egër, ahu, lisi, bredhi, selvia, akacia etj
o Fauna në Qarkun Shkodër përbehet nga:
o Kafshë të egra si derri, dhia e egër, kaprolli, ujku, kunadhja, çakalli, dhelpra, lepuri, ketri, ariu etj

o Kafshë të buta si lopa, delja, dhia etj
o Shpendë si fazani, trumcaku, thëllëza e malit, gjeli i egër, grizha, skifteri, huti, korbi etj