V E N D I M

Nr. 7 datë 24.02.2009

                                                       

MBI MIRATIMIN E ORAREVE TË NISJES NË LINJËN E TRANSPORTIT RRETHQYTETAS VAU DEJËS-SHKODËR

VENDOSI

 

 

1.   Të miratojë këto orare e nisjeje:

      Nisja në orën 06.00 deri në orën 19.00, çdo gjysëm ore.

2.   Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve, Sektori i

      Transportit & Emergjencave Civile në Këshillin e Qarkut Shkodër dhe Bashkia

      Vau Dejës .

  1. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

        

KRYETARI
Gjovalin   KOLOMBI