Vendim nr. 41, 25.07.2008 “Për transferim fondi dhe ndryshim Rregjistri i P.P.Publike”

Vendim nr. 41, 25.07.2008 “Për transferim fondi dhe ndryshim Rregjistri i P.P.Publike”

Vendim nr. 42, 25.07.2008 “Mbi miratimin e dy orareve shtese për transport udhëtaresh”

“Mbi miratimin e dy orareve shtese për transport udhëtaresh ne linjën e rregullt rrethqytetëse Shkodër- Vau-Dejës” VENDOSI :  1.Të miratojë 2 (dy) oraret shtesë...

Vendim nr. 43, 25.07.2008 “Kriteret për dhënien e titujve te Këshillit të Qarkut Shkodër”

   VENDOSI: 1.Të miratojë  këto kritere për dhënien e Titullit të Qarkut “Nderi i Qarkut ” dhe “Mirënjohja e Qarkut ” të cilët akordohen...

Vendim nr. 44, 25.07.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z Ramadan Përhati”

V E N D O S I :  1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Ramadan Hazis Përhati,...

Vendim nr. 45, 25.07.2008 “Miratim fondi për vlerësimin e 3 vendeve te para për...

“Miratim fondi për vlerësimin e 3(tre)  vendeve te para për fish projektet me te mira”  V E N D O S I : 1....

Vendim nr. 46, 05.11.2008 “Transferim fondi per paga ne ndermarrjen R.Rr.Rurale Shkoder

      V E N D O S I :    1.- Të bëhet transferim fondi nga Granti planifikuar i vitit 2008 të...

Vendim nr. 47, dt 05.11.2008 “Per percaktimin e prioriteteve per realizimin e rilev. topografike...

V E N D O S I :    Të përcaktojë prioritetet  për realizimin e  rilevimeve topografike dhe studimeve      urbanistike , të cilat...

Vendim nr. 48, 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për znj. Sadete Bishanaku

Vendim nr. 48, 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për znj. Sadete Bishanaku

Vendim nr. 49, 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z. Mark Qafa”

V E N D O S I :  1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Mark Preng QAFA,...

Vendim nr. 50, dt 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z. Ali...

V E N D O S I :  1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Ali Xhemil BUSHATI,...