V E N D O S I : 

 

 1. Të përcaktojë prioritetet  për realizimin e  rilevimeve topografike dhe studimeve 
      urbanistike , të cilat do të parashikohen  në buxhetin e vitit 2009  :

 

  • Rilevim Topografik dhe Studim Urbanistik  i Qendrës së fshatit Vermosh dhe Qafë Bërdeleci.
  • Studim Urbanistik i zonës turistike Theth.
  • Studim Urbanistik i zonës turistike Razëm.
  • Rilevim Topografik i zonës turistike  Bogë.
  • Rilevim Topografik i Qendrës së fshatit Breg Lumi .
  • Rilevim Topografik dhe Studim Urbanistik  i Zonës së Tërbunit(Livadh-Kabash, Livadh-Fusha 
       e Tërbunit dhe Livadh-Hamzi).
  • Rilevim Topografik  i  Zonës së Krrabit .
  • Rilevim Topografik i fshatit Shosh .

 

 2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Urbanistikës dhe Drejtoria e Financës dhe Buxhetit pranë Këshillit të Qarkut Shkodër. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.