Vendim Nr. 32 date 15.11.2007 Për krijimin e Komisionit të mbrojtes së tokës në...

Vendim Nr. 32 date 15.11.2007 Për krijimin e Komisionit të mbrojtes së tokës në Qark

Vendim Nr. 31 date 15.11.2007 Për ribotimin e albumit “Shkodra vlerat tingëlluese”.

Vendim Nr. 31 date 15.11.2007 Për ribotimin e albumit “Shkodra vlerat tingëlluese”.

Vendim Nr. 30 date 15.11.2007 Mbi aktivitetit që do të zhvillohet me rastin e...

Vendim Nr. 30 date 15.11.2007 Mbi aktivitetit që do të zhvillohet me rastin e 70 vjetorit të vdek

Vendim Nr. 29 date 15.11.2007 Mbi ristruksturimin e zyrës se mbledhjeve për komisionet e...

Vendim Nr. 29 date 15.11.2007 Mbi ristruksturimin e zyrës se mbledhjeve për komisionet e Këshillit,KRRT së ,dhe KMT Qarkut.

Vendim Nr. 28 date 15.11.2007 Mbi organizimin e Konferencës “Zhvillimi i zonës së Dukagjini

Vendim Nr. 28 date 15.11.2007 Mbi organizimin e Konferencës “Zhvillimi i zonës së Dukagjini

Vendim Nr. 27 date 27.08.2007 Për miratim fondi në lidhje me organizimin e konferences...

Vendim Nr. 27 date 27.08.2007 Për miratim fondi në lidhje me organizimin e konferences së Eurogio

Vendim Nr. 26 date 27.08.2007 Për dhënien e titullit “Nderi i Qarkut” per Z....

Vendim Nr. 26 date 27.08.2007 Për dhënien e titullit “Nderi i Qarkut” per Z. Mohamed El Ëaei.

Vendim Nr. 25 date 27.08.2007 Mbi zgjedhjen e sekretarit te Pergjitshshem te K.Q.S.

Vendim Nr. 25 date 27.08.2007 Mbi zgjedhjen e sekretarit te Pergjitshshem te K.Q.S.

Vendim Nr. 24 date 27.08.2007 Mbi miratimin e antareve te Komisjonit te ndarjes se...

Vendim Nr. 24 date 27.08.2007 Mbi miratimin e antareve te Komisjonit te ndarjes se Tokes ne K.Q. Sh

Vendimi Nr. 23 i datës 20. 08. 2007 Për miratimin e Komisionit të Ndarjes...

Vendimi Nr. 23 i datës 20. 08. 2007 Për miratimin e Komisionit të Ndarjes së Tokës, të Q.S.