Vendim Nr. 26 date 27.08.2007 Për dhënien e titullit “Nderi i Qarkut” per Z. Mohamed El Ëaei.