Vendim Nr. 30 date 15.11.2007 Mbi aktivitetit që do të zhvillohet me rastin e 70 vjetorit të vdek