Vendimi Nr. 17 i datës 20. 08. 2007 Mbi detajimin e Buxhetit të K....

Vendimi Nr. 17 i datës 20. 08. 2007 Mbi detajimin e Buxhetit të K. Q. Shkodër

Vendim Nr. 59 date 11.12.2007 Për miratimin e rregullores së Këshillit Teknik të Dep....

V E N D I M   Nr 59 datë 11.12.2007   Për miratimin e Rregullores së Këshillit e Teknik të Departamentit të Urbanistikës ...

Vendimi Nr. 22 i datës 20. 08. 2007 Për krijimin e Komisionit të Ndarjes...

Vendimi Nr. 22 i datës 20. 08. 2007 Për krijimin e Komisionit të Ndarjes së Tokës.

Vendimi Nr. 3 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetari të Këshillit të...

Vendimi Nr. 3 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetari të Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendimi Nr. 6 i datës 20. 08. 2007 Për Rregulloren e Organizimit dhe funksionimit...

Vendimi Nr. 6 i datës 20. 08. 2007 Për Rregulloren e Organizimit dhe funksionimit të K.Q. Shkoder

Vendimi Nr. 20 i datës 20. 08. 2007 Mbi miratimin dhe përdorimin e të...

Vendimi Nr. 20 i datës 20. 08. 2007 Mbi miratimin dhe përdorimin e të ardhurave të K. Q. Shkoder

Vendim Nr. 37 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale te fshatit Oblikë e...

V E N D I M   Nr 37 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendimi Nr. 12 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Këshillit Teknik te...

Vendimi Nr. 12 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Këshillit Teknik te KRRT-së së Qarkut Shkoder

Vendimi Nr. 23 i datës 20. 08. 2007 Për miratimin e Komisionit të Ndarjes...

Vendimi Nr. 23 i datës 20. 08. 2007 Për miratimin e Komisionit të Ndarjes së Tokës, të Q.S.

Vendim Nr. 50 date 15.11.2007 Për shlyerjen e kuotizacionit për pjesëmarrjen në Asamblenë Rajon

V E N D I M   Nr 50 datë 15.11.2007   Për shlyerjen e kuotizacionit për pjesemarrje në Asamblenë Rajonale të Evropës ”...