Vendim Nr. 39 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit te zonës informale të fshatit...

V E N D I M   Nr 39 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendimi Nr. 16 i datës 20. 08. 2007 Mbi veprimtarinë Ekonomiko-Financiare të K. Q....

Vendimi Nr. 16 i datës 20. 08. 2007 Mbi veprimtarinë Ekonomiko-Financiare të K. Q. Shkodër

Vendim Nr. 27 date 27.08.2007 Për miratim fondi në lidhje me organizimin e konferences...

Vendim Nr. 27 date 27.08.2007 Për miratim fondi në lidhje me organizimin e konferences së Eurogio

Vendim Nr. 24 date 27.08.2007 Mbi miratimin e antareve te Komisjonit te ndarjes se...

Vendim Nr. 24 date 27.08.2007 Mbi miratimin e antareve te Komisjonit te ndarjes se Tokes ne K.Q. Sh

Vendim Nr. 26 date 27.08.2007 Për dhënien e titullit “Nderi i Qarkut” per Z....

Vendim Nr. 26 date 27.08.2007 Për dhënien e titullit “Nderi i Qarkut” per Z. Mohamed El Ëaei.

Vendimi Nr. 20 i datës 20. 08. 2007 Mbi miratimin dhe përdorimin e të...

Vendimi Nr. 20 i datës 20. 08. 2007 Mbi miratimin dhe përdorimin e të ardhurave të K. Q. Shkoder

Vendimi Nr. 6 i datës 20. 08. 2007 Për Rregulloren e Organizimit dhe funksionimit...

Vendimi Nr. 6 i datës 20. 08. 2007 Për Rregulloren e Organizimit dhe funksionimit të K.Q. Shkoder

V E N D I M Nr 61 datë 11.12.2007

V E N D I M       Nr 61 datë 11.12.2007       Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit...

Vendimi Nr. 5 i datës 20. 08. 2007 Mbi strukturën Organike të Administratës së...

Vendimi Nr. 5 i datës 20. 08. 2007 Mbi strukturën Organike të Administratës së K.Q. Shkoder

Vendimi Nr. 11 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Normative të KRRT-së së...

Vendimi Nr. 11 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Normative të KRRT-së së Qarku Sh