Vendim Nr. 31 date 15.11.2007 Për ribotimin e albumit “Shkodra vlerat tingëlluese”.