Vendim Nr. 27 date 27.08.2007 Për miratim fondi në lidhje me organizimin e konferences së Eurogio