Vendim Nr. 52 date 11.12.2007 Për organizimin e konferencës “për mbjelljen e Vreshtave ne...

V E N D I M   Nr 52 datë 11.12.2007   Për organizimin e konferencës “Për mbjelljen e Vreshtave në llojin e rrushit...

Vendim Nr. 51 date 15.11.2007 Për pjesëmarrjen e K.Q.Shkodër si anëtarë me të drejta...

V E N D I M   Nr 51 datë 15.11.2007   Për pjesëmarrjen e Këshillit të Qarkut  Shkodër si anëtar me të dreja...

Vendim Nr. 50 date 15.11.2007 Për shlyerjen e kuotizacionit për pjesëmarrjen në Asamblenë Rajon

V E N D I M   Nr 50 datë 15.11.2007   Për shlyerjen e kuotizacionit për pjesemarrje në Asamblenë Rajonale të Evropës ”...

Vendim Nr. 49 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale të fshatit...

V E N D I M   Nr 49 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendim Nr. 48 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale te fshatit...

V E N D I M   Nr 48 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendim Nr. 47 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonave informale Vau dejës...

V E N D I M   Nr 47 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendim Nr. 46 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale Bahçallek me sipërfaqe 46.0...

V E N D I M   Nr 46 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendim Nr. 45 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale të fshatit Shtoj i...

V E N D I M   Nr 45 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendim Nr. 44 date 15.11.2007 Për caktimin e zones informale të Vau Dejës 1...

V E N D I M   Nr 44 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendim Nr. 43 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale të fshatit Grudë e...

V E N D I M   Nr 43 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...