PROJEKTDOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2020-2022

SHKARKO - PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2020-2022

Sektoret

Përgjegjësi i Sektorit kontrollon punën ne Sektorin përkatës dhe ndjek realizimin e planit te punës Ndërmarrja mban linje me përgjegjësit e grupeve dhe...

Inspektoriati i Mbrojtjes se Tokës

Inspektoriati i Mbrojtjes se Tokës