Njoftim për konsultim publik

N J O F T I M   Lënda: Njoftim Konsultimi Publik me banoret e zonës së Dajçit dhe Ana e Malit si dhe psecialist...

Velipoje 28 Nentor 2019 ora 22:30

Jane çelur ambientet e Hotel London ne Velipoje per te pritur familjet qe kane humbur banesat e tyre nga demtimet e termetit te 26...

PROJEKTDOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2020-2022

SHKARKO - PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2020-2022