Perberja e Komisionit te Mbrojtjes se Tokes

1 Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Gjovalin Kolombi Kryetar 2 Përgjegjësi i S.A.M.T. Fatmir Tepelia Sekretar ...

Njoftim për konsultim publik

N J O F T I M   Lënda: Njoftim Konsultimi Publik me banoret e zonës së Dajçit dhe Ana e Malit si dhe psecialist...

Inspektoriati i Mbrojtjes se Tokës

Inspektoriati i Mbrojtjes se Tokës

Shërbimet që ofrohen nga AP

Tarifat 2023 Tarifat 2022 Lista e Shërbimeve D.A.M.T.,  Tarifat përkatëse Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit Territorial  Tarifat përkatëse  

Sektori i kadastrës

Sektori i kadastrës

Dokumente të performancës së AP

Monitorimi 8 mujor viti 2023 Raporti i monitorimit 12 mujor viti 2022

PROJEKTDOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2020-2022

SHKARKO - PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2020-2022