24 -25 Shtator 2013

Projekti  “Youth Adrinet” i zbatuar ne kuadër te programit IPA CBC ADRIATIK, aktivitete ne kuadër te iniciativës ADRIBUS. Projekti  “Youth Adrinet”...

16-20 Shtator 2013

Projekti “Youth Adrinet” i zbatuar ne kuader te pogramit IPA CBC ADRIATIK organizon: “Workshop Lokal Shkodra Travel Guide” Projekti “Youth Adrinet”...

Gorizia, Itali 17-18 Korrik 2013

AdriGov: Takim mbi ecurinë dhe vijimësinë e projektit AdriGov. AdriGov: Takim mbi ecurinë dhe vijimësinë e projektit AdriGov.Me 17 dhe 18...

1 Korrik 2013

QARKU SHKODRES NE CEREMONINË E KROACISË. QARKU SHKODRES NE CEREMONINË E KROACISË.Me ftesë të presidentit të Rajonit të Istrias së Kroacisë...

27, 28 Maj – Sarajeve.

Më 27 dhe 28 Maj Rajoni Molise organizoj në Sarajevë një seminar me temë "Dialogu Ndërkulturor në vitin e qytetarisë evropiane ...

E Mërkure 22 maj 2013

Këshilli i Qarkut Shkodër: Tregu i Punës dhe i Formimit Profesional në Rajonin e Shkodrës. Këshilli i Qarkut Shkodër: Tregu i...

8 Maj 2013

KËSHILLI I QARKUT: Komiteti Koordinues i DLDP-së. KËSHILLI I QARKUT: Komiteti Koordinues i DLDP-së.Me 8 Maj 2013, në ambientet e  Komunës ...

6-8 Maj 2013

Këshilli i Qarkut: Projekti “Peaks of the Balkans”. Këshilli i Qarkut: Projekti “Peaks of the Balkans”.Në datat 6-7-8 Maj, Këshilli i...

E premte 12 prill 2013

Mblidhet Bordi Rajonal i Punësimit. Mblidhet Bordi Rajonal i Punësimit.Ne sallën e këshillit te qarkut u mblodh Bordi Rajonal i Punësimit....

9 dhe 10 prill 2013

 ABU DHABI - Projekti “Majat e Ballkanit” (Peaks of The Balkans) projekti  ndërkufitar i Alpeve-Shqipëri, Kosove dhe Mali i Zi u vlerësua me çmimin...