Bashkëpunim për Partneritet dhe Paqe

Para disa ditësh në fund të muajit Tetor, në kuadër të një vizite pune në Shkodër dhe takimit me autoritetet vendore, sikurse me kryetaren...

1 – 2 nëntor

TRAJNIM MBI MONITORIM VLERËSIMIN E PLANEVE DHE STRATEGJIVE TË ZHVILLIMIT RAJONAL TRAJNIM MBI MONITORIM VLERËSIMIN E PLANEVE DHE STRATEGJIVE TË ZHVILLIMIT...

E marte, 14.02.2017

Vizitë e qeverisë së nxënësve dhe drejtuesve të Medrese “Haxhi Sheh Shamia” Shkodër, në Këshillin e Qarkut. Kryetarja e Këshillit të Qarkut Shkodër Znj....

Edicioni i IV-të, i Konkursit të Praktikave më të Mira 2020

Këshilli i qarkut Shkodër ishte pjesë e ceremonisë së shpërndarjes së çertifikatave në kuadër të projektit të Ambasadës së Zvicrës - "Bashki të Forta"...

Bologna 27 dhe 28 Maj 2014

Strategjia EUSAIR, e cila është ne fazat përfundimtare te konsultimeve dhe miratimit nga ana e Komisionit Europian, Strategjia EUSAIR,...

Bologna 7 dhe 8 mars 2013

FILLOJNË AKTIVITETET E ADRIGOV. FILLOJNË AKTIVITETET E ADRIGOV.Në kuadrin e fillimit te aktiviteteve te projektit AdriGov për një     qeverisje operacionale...

13 dhe 14 Maj 2014

AdriGov në Podgoricë për SME-të dhe FDI-tëNë kuadër të Projektit AdriGov u organizua ne Podgoricë Takimi Institucional Teknik (ITC)  dhe (PMU) Njësia e Menaxhimit...

Takim me Ambasadorin e Zvicrës

Sot më datë 8 Janar 2016, Kryetarja e Këshillit të Qarkut Shkodër zj. Greta Bardeli, me cilësinë edhe të Nënkryetares së Shoqatës Kombëtare të Qarqeve,...

Lunedi, 2 novembre 2015

LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELLA REGINE DI SCUTARI Lunedi', il 2 novembre 2015, nella sala della Regione di Scutari alle...