Vendim Nr. 40 date 5.10. 2009 Për dhënie titulli “Nderi i Qarkut”

V E N D I M Nr 40 date5.10. 2009 Për  dhënie titulli “Nderi i Qarkut”           VENDOSI:   1.T’i akordojë Titullin...

VENDIM Nr.36 Date 24.09.2010

V E N D I M Nr.36 Date 24.09.2010   “Miratim i botimit të Planeve Strategjikë të Zhvillimit për komunat Hajmel dhe ...

V E N D I M Nr. 34, Datë 16 / 09...

Mbi kontributin financiar për dhurimin e një instrumenti muzikor tradicional Muzeut të Instrumenteve Muzikore në Bruksel     Këshilli i Qarkut...

Vendim nr.26, 17.04.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z.Karlo Kamsi”

V E N D O S I :  1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Karlo KAMSI përrezultatetë...

Vendim nr. 49, 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z. Mark Qafa”

V E N D O S I :  1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Mark Preng QAFA,...

Vendim nr. 40, 25.07.2008 “Për dhënie ndihme e menjëhershme nga fondi rezerve i K.Q....

 V E N D O S I :  1. Ndihma e dhene punojësve te aksidenturar te perballohet nga Fondi i Rezerve  i Keshillit te...

Vendim Nr. 30 date 15.11.2007 Mbi aktivitetit që do të zhvillohet me rastin e...

Vendim Nr. 30 date 15.11.2007 Mbi aktivitetit që do të zhvillohet me rastin e 70 vjetorit të vdek

Vendim nr. 53, dt. 05.11.2008 “Per miratimin e masave organizative per Fest. Folk.Komb, Gjirokaster”

V E N D O S I :     Të shpreh mbështetjen për Urdhërin e Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve...

Vendim Nr. 33 Datë 05.10. 2009 “Mbi miratim përdorim Fondi për Festivalin Folklorik të...

V E N D I M   Nr. 33  Datë  05.10. 2009   “Mbi miratim përdorim Fondi  për Festivalin Folklorik të Gjirokastrës 2009”   ...

Vendim Nr. 34 date 15.11.2007 Mbi shtesën e trasfertës së pakushtëzuar për efekt të...

Vendim Nr. 34 date 15.11.2007 Mbi shtesën e trasfertës së pakushtëzuar për efekt të taksës..