V E N D I M Nr. 41, Datë 16 / 09...

Për dhënien e titullit vendor të nderit “NDERI I QARKUT”     Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës...

VENDIM NR 62 – DATE 11.12.2007

V E N D I M   Nr 62 datë 11.12.2007   Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Rregullimit të Territorit të Qarkut Shkodër     VENDOSI: Të miratojë Rregulloren...

V E N D I M Nr. 28, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 28, Datë  06 / 06 / 2016   Për dhënien e titullit vendor të...

Vendim Nr. 37 date 15.11.2007 Për caktimin e zonës informale te fshatit Oblikë e...

V E N D I M   Nr 37 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendim nr. 67, dt. 31.12.2008 “Mbi Strukturën Organike të Administratës së K.Q Shkoder”

V E N D O S I : 1. Të miratojë strukturën organike te administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2009 me...

V E N D I M Nr. 15, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 15, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi  ndryshimin e   pagave të  administratës...

V E N D I M Nr. 16, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 16, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi  numrin dhe pagesat  e punonjësve...

Vendim nr. 50, dt 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z. Ali...

V E N D O S I :  1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Ali Xhemil BUSHATI,...