V E N D I M Nr. 23, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 23, Datë  06 / 06 / 2016   Për përcaktimin e prioriteteve në fushën...

V E N D I M Nr. 22, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 22, Datë  06 / 06 / 2016   Për përcaktimin e prioriteteve në fushën...

V E N D I M Nr. 21, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 21, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi miratim fondi për Projektet Ndërkombëtare...

V E N D I M Nr. 20, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 20, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi  miratimin  e  Tavaneve Përgatitore dhe...

V E N D I M Nr. 19, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 19, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi  disa ndryshime në buxhetin e...

V E N D I M Nr. 18, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 18, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi miratim shtesë  fondi per Investimin...

V E N D I M Nr. 17, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 17, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi miratimin e shtesës së  paketës...

V E N D I M Nr. 16, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 16, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi  numrin dhe pagesat  e punonjësve...

V E N D I M Nr. 15, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 15, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi  ndryshimin e   pagave të  administratës...

V E N D I M Nr. 14, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 14, Datë  06 / 06 / 2016    Për miratimin e Rregullores së Brendshme...