V E N D I M Nr. 33, Datë 16 / 09...

Mbi miratim fondi në kuadër të bashkëpunimit me Arqipeshkvia Metropolitane Shkodër –Pult     Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij...

V E N D I M Nr. 32, Datë 16 / 09...

Për zevendësimin e përfaqësuesit të Këshillit të Bashkisë Pukë në Këshillin e Qarkut Shkodër     Këshilli i Qarkut Shkodër në...

V E N D I M Nr. 31, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 31, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi  miratimin e marrëveshjes për  zbatimin...

V E N D I M Nr. 30, Datë 06 /...

V E N D I M   Nr. 30,  Datë  06 / 06 / 2016   Për dhënien e titullit vendor të...

V E N D I M Nr. 29, Datë 06 /...

V E N D I M   Nr. 29,  Datë  06 / 06 / 2016   Për dhënien e titullit vendor të...

V E N D I M Nr. 28, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 28, Datë  06 / 06 / 2016   Për dhënien e titullit vendor të...

V E N D I M Nr. 27, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 27, Datë  06 / 06 / 2016   Për dhënien e titullit vendor të...

V E N D I M Nr. 26, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 26, Datë  06 / 06 / 2016   PËR DHËNIE STATUSI “DËSHMOR I ATDHEUT”...

V E N D I M Nr. 25, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 25, Datë  06 / 06 / 2016   PËR DHËNIE SHTESË PENSIONI SHTETËROR TË...

V E N D I M Nr. 24, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 24, Datë  06 / 06 / 2016   PËR DHËNIE SHTESË PENSIONI SHTETËROR TË...