V E N D I M Nr. 42, Datë 16 / 09...

Për dhënien e titullit vendor të nderit “NDERI I QARKUT”     Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës...

V E N D I M Nr. 41, Datë 16 / 09...

Për dhënien e titullit vendor të nderit “NDERI I QARKUT”     Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës...

V E N D I M Nr. 40, Datë 16 / 09...

PËR DHËNIE SHTESË PENSIONI SHTETËROR TË POSAÇËM     Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës 16/09/2016, pas shqyrtimit...

V E N D I M Nr. 39, Datë 16 / 09...

PËR DHËNIE SHTESË PENSIONI SHTETËROR TË POSAÇËM     Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e datës 16/09/2016, pas shqyrtimit të Relacionit...

V E N D I M Nr. 38, Datë 16 / 09...

Mbi miratim fondi për bashkëfinancim në kuadër të projektit “BlueNET”   Thirrja EASME/EMFF/2015/1.2.1.7      Këshilli i Qarkut Shkodër, në  mbledhjen e...

V E N D I M Nr. 37, Datë 16 / 09...

Mbi  miratimin e marrëveshjes për  zbatimin e projektit “BlueNET”, Thirrja EASME/EMFF/2015/1.2.1.7    Këshilli i Qarkut Shkodër, në  mbledhjen e datës 16/09/2016, pasi...

V E N D I M Nr. 36, Datë 16 / 09...

Mbi  numrin dhe pagesën  e punonjëses/it me kontratë të përkohshme pune për   Këshillin e  Qarkut Shkodër për Vitin 2016    ...

V E N D I M Nr. 35, Datë 16 / 09...

Mbi miratim  fondi per Investim “Rikonstruksion –Asfaltim Rruga e Velidaneve,   Fshati Berdicë e Mesme Bashkia Shkodër        ...

V E N D I M Nr. 34, Datë 16 / 09...

Mbi kontributin financiar për dhurimin e një instrumenti muzikor tradicional Muzeut të Instrumenteve Muzikore në Bruksel     Këshilli i Qarkut...