Përgatitjet për Festivalin e Gjirokastrës,Në kuadër të përgatitjeve për pjesëmarrje në Festivalin Folklorik të Gjirokastrës 2023, në datat 5 dhe 6 prill 2023, u organizuan takimet prezantuese në Vau Dejës dhe Malësi të Madhe, të organizuara nga këto njësi administrative ku grupet artistike prezantuan vlerat folklorike të këtyre zonave.

Puna e Komisionit përzgjedhës të Këshillit të Qarkut vazhdon në të gjithë qarkun për mbledhjen e materialit gjithëpërfshirës për t’u prezantuar në Festivalin Folklorik të Gjirokastrës.