Përgjegjësi i Sektorit kontrollon punën ne Sektorin përkatës dhe ndjek realizimin e planit te punës
Ndërmarrja mban linje me përgjegjësit e grupeve dhe informon për gjendjen e rrugëve ,pikat e rrezikshme ,shembje,bllokime etj.

Për me shume klikoni:

Veprimtari