Vendimi Nr. 6 i datës 20. 08. 2007 Për Rregulloren e Organizimit dhe funksionimit të K.Q. Shkoder