Vendimi Nr. 4 i datës 06. 08. 2007 Për zgjedhjen e Kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër.