Vendimi Nr. 3 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetari të Këshillit të Qarkut Shkodër.