Vendimi Nr. 2 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit të Qarkut.