Vendimi Nr. 16 i datës 20. 08. 2007 Mbi veprimtarinë Ekonomiko-Financiare të K. Q. Shkodër