Mbi normativat e përdorimit të karburantit, gomave, vajit për automjetet e Këshillit të Qarkut për Vitin 2009

 

V E N D O S I:

1. 
I. Normativat e Karburantit për:
• TOYOTA           17 litra/ 100 km
• TOYOTA           14 litra/ 100 km
• BENZI 220       12 litra/ 100 km
• AUDI               10 litra/ 100 km
II. Normativat e Gomave për   000. km:
• TOYOTA              1 Palë / 25000 km
• TOYOTA              1 Palë / 25000 km
• BENZI 220          1 Palë / 25000 km
• AUDI                  1 Pale / 25000 km
III. Normativat e Vajit për:
• TOYOTA                6 litra / 4000 km
• TOYOTA                6 litra / 4000 km
• BENZI 220 5 litra / 5000 km
• AUDI                    5 litra / 6000 km
IV. Lavazhet:
• TOYOTA                  6 herë / muaj
• TOYOTA                  6 herë / muaj
• BENZI 220               6 herë / muaj
• AUDI                       6 here/  muaj
2.    Ngarkohet për zbatimin e këtyre normativave Drejtoria e Bur. Njerëzore, Juridike dhe e Teknikes Informative.
3.    Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.