Vendim nr.6, 15.03.08 “Mbi prioritetet e projekteve të rrugëve Rurale të K.Q.Shkodër për vitin