V E N D O S I :

1. T’i miratojë shpalljen Dëshmor i Atdheut dhe njohjen e Statusit të Dëshmorit të
    Atdheut për të ndjerin Pëllumb Nikollë Pëllumbaj, ”Martir i Demokracisë”, duke ja
    përcjell komisionit Qendror Statusit të Dëshmorit të Atdheut në Ministrinë e Mbrojtjes
    për miratim.
2. Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Sektori Juridik pranë Këshillit të Qarkut
    Shkodër.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
.