Vendim nr. 51, dt. 05.11.2008 “Per zhvendosjen e monumentit te 5 Heronjve”