“Miratim i Proces-Verbalit nr.3 i mbledhjes se  Këshillit të Qarkut Shkodër”