Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Dobrac 2.