Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Zues.