Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën informale të emërtuar Shirokë