Për organizimin e Panairit Rajonal te Agrobisnesit 2008”