Vendim nr.22, 15.03.08 “Për rregulloren e re të funksionimit të K.Q.Shkodër”