Vendim nr.2, 15.03.08 “Për normativat e karburantit dhe gomave për vitin 2008”