Vendim nr.10, 15.03.08 “Për miratim fondi për studime urbanistike”