Unioni Gazetareve Profesionist te Veriut “UGPV”    

Misioni:
Te mbroje lirite dhe te drejtat e gazetareve profesioniste, si dhe interesat e gazetareve ne menyre te vecante te atyre te Veriut. 

Projektet/Aktivitetet e realizuara:
Ø       Publikimi i gazettes “Veriu Observer”
Ø       Publikimi i Falorit Enciklopedik te Gazetareve dhe Publicisteve Shqiptare (Fjalor i publikuar per here te Pare)

Adresa: Ish Fototeka Marubi
Person Kontakti: Blerti Delia
Person Kontakti: Brunilda Dibra
Tel: +355224 3778
Mobile: 06925 45 380
E-mail:

Per me teper informacion mund te vizitoni web site-in tone: http://www.ugpv.org/